Kontakt
 • tel. (55) 234-07-23
 • ul.Królewiecka 100
 • 82-300 Elbląg
 • Więcej...
EFS
Galeria zdjęćOtwórz galerię - Obrony prac licencjackich lipiec 2014

Legitymacje słuchaczy Kolegium

[2008-01-08, 10:13]

Informacja dot. legitymacji słuchaczy Kolegium.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.), legitymacje studenckie o symbolu MEN-I-2SW oraz MEN-3/14,1/I-2 SW, zawierające zapis:

"Uprawnia do ulgi 50%:

 • przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w klasie 2,
 • przy przejazdach na podstawie biletów miesięcznych w autobusach komunikacji zwykłej z miejsca zamieszkania do uczelni i z powrotem,
 • przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej"

oraz legitymacje słuchaczy kolegium zawierające zapis:

"Uprawnia do ulgi 50%:

 • przy przejazdach w klasie 2 pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
 • przy przejazdach w autobusach komunikacji zwykłej z miejsca zamieszkania do kolegium i z powrotem na podstawie biletów miesięcznych,
 • przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej"

są ważne tylko i wyłącznie do 31 grudnia 2007 r. Po tym terminie nie będą honorowane przy przejazdach pociągami.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2008 r. dokumentem poświadczającym uprawnienie studentów i słuchaczy kolegiów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego będą:

 • legitymacja studencka - wzór opublikowany w Dz. U. z 2005 r. Nr 149, poz.1233,
 • elektroniczna legitymacja studencka - wzór opublikowany w Dz. U. z 2006 r. Nr 224, poz. 1634,
 • legitymacja słuchacza kolegium - wzór MENiS-II/183 opublikowany w Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 910.

Aleksandra Olszewska

Kierownik dziekanatu NKJO w Elblągu